I Can Code for Teen

KASE Edutech - Giúp các bạn trẻ từ 11-17 tuổi tiếp cận với CNTT, khơi dậy niềm đam mê lập trình.

Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
Làm quen với Scratch + Làm game cơ bản

Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
Lập trình game nâng cao, vẽ hình, giải toán

Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
Làm quen Trí tuệ nhân tạo với Scratch

Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
Lập trình ứng dụng với Python

Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
Làm quen Trí tuệ nhân tạo với Python

Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
Thiết kế một Website hoàn chỉnh

Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
Thiết kế Website chuẩn responsive

Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
Lập trình ngôn ngữ Java, Android & IoT