I Can Code for Kids

KASE Edutech - Giúp các bạn trẻ 07-10 tuổi tiếp cận với CNTT, khơi dậy niềm đam mê lập trình.

Độ tuổi: 07 - 10 tuổi
Làm quen với Scratch + Làm game cơ bản

Độ tuổi: 07 - 10 tuổi
Lập trình game nâng cao, vẽ hình, giải toán

Độ tuổi: 07 - 10 tuổi
Làm quen Trí tuệ nhân tạo với Scratch

Độ tuổi: 07 - 10 tuổi
Lập trình ứng dụng với Python

Độ tuổi: 07 - 10 tuổi
Làm quen Trí tuệ nhân tạo với Python

Độ tuổi: 07 - 10 tuổi
Thiết kế một Website hoàn chỉnh