I CAN CODE SUMMER

 

Một mùa hè bổ ích với khóa học I CAN CODE SUMMER tại KASE EDUTECH sẽ giúp cho các bạn nhỏ được phát triển cả về tư duy, sự nhạy bén và học hỏi thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Khóa học dành cho trẻ từ 07-15 tuổi.